Wegwijs in mantelzorg, mantelzorgmakelaar

Als mantelzorgmakelaar neem ik regeltaken over van mantelzorgers, omdat zij vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Als je langdurig voor iemand zorgt dan ben je mantelzorger. Naast de zorg moet je ook vaak veel dingen regelen. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het woud van wet-en regelgeving en voorzieningen. Daarbij heb je naast de zorg vaak ook nog een baan. Vooral de combinatie van werken, zorgen en regelen breekt veel mantelzorgers op: zij raken overbelast!
Als mantelzorgmakelaar analyseer ik de situatie en kijk wat er verbeterd kan worden aan zorg, wonen, welzijn, arbeid en inkomen zodat de mantelzorger ontlast wordt. In overleg met de mantelzorger neemt de mantelzorgmakelaar regeltaken over. de regie ligt altijd bij de mantelzorger!
Denk aan: het invullen van formulieren, aanvragen van huishoudelijke hulp,woningaanpassing, hulpmiddelen en vervoer. Het zoeken van een geschikte zorgaanbieder voor uw situatie, regelen van vervangende mantelzorg, vrijwilliger of dagopvang.
Overleg met uw werkgever over de combinatie werk en zorg. Aanvragen van een WLZ indicatie. Aanvragen van een persoonsgebonden budget(PGB), opstellen van bezwaarschriften. ondersteuning bij het gesprek met de gemeente.

Werkgevers kunnen een mantelzorgmakelaar inzetten om hun bedrijf door te lichten op mantelzorgers. Veel mantelzorgers zijn overbelast en melden zich daardoor ziek. Een mantelzorgmakelaar kan, door in de thuissituatie zaken beter te regelen, ervoor zorgen dat de belasting voor de mantelzorger afneemt en hij weer is staat is het werk te hervatten.

Kortom: door inzet van een mantelzorgmakelaar blijven mantelzorgers beter in balans, waardoor ze het zorgen langer vol kunnen houden en zelf geen patiënt worden.
Persoonlijke dienstverlening, Welzijnszorg, Zakelijke en persoonlijke dienstverlening, Zorg

Steekwoorden: , , , , , ,