Ontwikkelbedrijf 3.0

Ontwikkelbedrijf 3.0 Ondersteunt bewoners in wijken, dorpen en buurten bij doorvertaling van beleidsthema's binnen het sociale domein!

NTwikkelbedrijf 3.0
richt zich op wijkgerichte sociale co-creaties.

Het samen leven en werken in de wijk staat centraal!
Partners, bewoners en ondernemers in de wijk ONTwikkelen met elkaar een
aanpak die voldoet aan vraag en aanbod uit de wijk. Een persoonlijke
betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties maar ook
nadrukkelijk de aanwezige ondernemers zorgen vanaf dag 1 voor draagvlak en
olievlekwerking in de wijk!

ONTwikkelbedrijf 3.0 werkt samen met bewonersorganisaties aan een praktische vertaling van de
actuele beleidsthema’s welzijn nieuwe stijl, transitie AWBZ naar WMO en Wet
Werken naar Vermogen.

ONTwikkelbedrijf 3.0
richt zich op wijkgerichte sociale co-creaties.

Het samen leven en werken in de wijk staat centraal!
Partners, bewoners en ondernemers in de wijk ONTwikkelen met elkaar een
aanpak die voldoet aan vraag en aanbod uit de wijk.

ONTwikkelbedrijf 3.0 werkt samen met bewonersorganisaties aan een praktische vertaling van de
actuele beleidsthema’s welzijn nieuwe stijl, transitie AWBZ naar WMO en Wet
Werken naar Vermogen.
ONTwikkelbedrijf 3.0 levert concrete en tastbare resultaten en zorgt voor de
nodige bekendheid van uw succes!

Het 1e programma wat ONTwikkelbedrijf 3.0 op de markt brengt heet “Accent op
ieders Talent”. Met bewonersorganisaties gaan we er op uit, en gaan uit van wat WEL kan.

Het programma Accent op ieders Talent levert meteen een bijdrage aan het
meedoen in de wijk, verhogen van de burenhulp en op termijn versterkt het informele netwerken op buurtniveau. De vraag en het aanbod vanuit de bewoners en ondernemers uit de wijk is leidend in ons handelen.

Accent op ieders Talent start in 2012 in de wijk Geenhoven te Valkenswaard en rolt in 2013 uit naar de twee wijken Zuiderkwartier en Groeseind in Tilburg. In 2014 start de implementatie in de wijken Hoge Akkers en Dommelen binnen de gemeente Valkenswaard.
Welzijnszorg

Steekwoorden: , , , ,