Marion Lauwers persoonlijke begeleiding

Coaching naar zelfredzaamheid in de financiële situatie door middel van een cliëntgerichte aanpak.

Marion Lauwers is eind 2012 gestart als zelfstandig ondernemer. In eerste instantie als pedagoog in de ambulante gezinsbegeleiding. Tijdens het werken binnen diverse gezinnen kwam ze erachter dat financiële problemen vaak een grondslag zijn voor verschillende andere psychische en lichamelijke klachten. De wens om rust te creëren door deze problemen aan te pakken heeft Marion doen besluiten om de opleiding tot Budgetcoach te volgen. Zij heeft deze in 2015 afgerond.

Het doel van Marion Lauwers persoonlijke begeleiding is dat personen uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk met hun eigen financiën kunnen omgaan. Er wordt vastgehouden aan een duidelijk traject met praktische stappen, waarbij er ook aandacht wordt besteed aan nazorg. Waar een budgetcoach zich onderscheid van andere vormen van schuldhulpverlening is, de naam zegt het al, coaching. Niet alleen de huidige problemen worden aangepakt, maar er wordt ook geïnventariseerd hoe deze zijn ontstaan. Zo kunnen ze in de toekomst worden voorkomen. Marion biedt tools die binnen het vermogen van de individuele klant passen.

Marion werkt particulier (bij voldoende inkomsten), via de WMO of wordt ingezet door werkgevers in een bedrijf.

Voor meer informatie zie de website.
Financiële dienstverlening, Persoonlijke dienstverlening, Welzijnszorg

Steekwoorden: