dekempenwerkt.nl

www.dekempenwerkt.nl is de verbinding tussen particulieren, zzp'ers en kleine zelfstandigen, werkzaam en gevestigd in de Brabantse Kempen.

www.dekempenwerkt.nl is een initiatief van Nicole Houbraken, en via www.dekempenwerkt.nl probeert zij de verbinding te leggen tussen particulieren, zzp’ers en kleine zelfstandigen, woonachtig, werkzaam en gevestigd in de Brabantse Kempen.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen naar elkaar op zoek gaan via www.dekempenwerkt.nl, hierdoor proberen wij meer werkgelegenheid te creëren voor de bedrijven!

Dit is goed voor de economie, de arbeidsmarkt en de mensen die in de Brabantse Kempen wonen!

Bereik dus nieuwe klanten met een profielpagina op www.dekempenwerkt.nl! Waarin alle zzp-er en kleine zelfstandigen uit de Brabantse Kempen tegen betaling een eigen profielpagina kunnen hebben.

Een profielpagina waarmee je gevonden wordt op het internet!

Op www.dekempenwerkt.nl vinden particulieren snel en eenvoudig per plaats en vakgebied de zzp-er of kleine zelfstandigen die ze nodig hebben.
Advies-, onderzoeks- en communicatiebureaus en reclamebureau's, Zakelijke en persoonlijke dienstverlening

Steekwoorden: , ,