Corvers Taxaties

Taxatiebureau (VRT gecertificeerd) voor taxatie van machines/inventaris voor zowel verzekeringsdoeleinden als commerciële doeleinden.

Corvers Taxaties verzorgt als onafhankelijke en objectieve dienstverlener taxaties (machines inventaris / gebouwen) voor zowel verzekeringsdoeleinden (Art. 7:960 BW) als bedrijfseconomische (commerciële) doeleinden.

Bedrijfseconomische waarderingen welke dienen als basis voor aan- of verkoop van activa, (her)financiering en bepaling van eventuele stille reserves behoren tot onze dienstverlening.

Taxaties van machinepark ter ondersteuning van Risicoanalyses en Risico Management advies.

Taxaties bij faillissement / opstellen inventarislijsten in opdracht van curator.

Ons bureau beschikt over een jarenlange ervaring in een grote verscheidenheid van waarderingen.
De hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening, gunstige tarieven en snelle rapportage kenmerken onze onderneming.
Financiële dienstverlening, Keuring en controle, Zakelijke en persoonlijke dienstverlening

Steekwoorden: , , , , , , , , , ,